Lesława Jaworowska – zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta i użytkownika serwisów należących do Lesławy Jaworowskiej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie
http://zdrowadusza.com/polityka-prywatnosci/

1. Jakie dane i w jaki sposób są zbierane od użytkowników?

Lesława Jaworowska nie dopisuje żadnej osoby bez jej zgody, do żadnej ze swoich list subskrypcyjnych czy newsletterów.
Każda osoba musi dopisać się sama, poprzez podanie swojego maila,
a następnie potwierdzenie, poprzez kliknięcie w link, który otrzymuje podczas rejestracji.
Lesława Jaworowska nie ma możliwości technicznych, aby dopisać jakąkolwiek osobę do swojej bazy, bez jej zgody i potwierdzenia.
Dane podawane przy rejestracji do newslettera lub do list subskrypcyjnych, zwykle jest to imie i adres e-mail

2. W jaki sposób są wykorzystywane?

Dane są wykorzystywane do przesylania uzytkownikom informacji związnych z prowadzoną przez Lesławę Jaworowską działalnoscia w zakresie organizacji i promocji warsztatów i sesji indywidualnych rozwoju osobistego i duchowego oraz szeroko pojętej edukacji.

3. Czy są przekazywane innym firmom?

Lesława Jaworowska – nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

4. Jak można zrezygnować z otrzymywania informacji?

W każdym otrzymanym od Lesławy Jaworowskiej mailu, na dole, w stopce znajduje sie link służący usunieciu swoich danych z bazy.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów, należących do Lesławy Jaworowskiej oraz nie dopisuj się do newsletterów oraz subskrypcji prowadzonych przez Lesławę Jaworowską.