Czym są emocje? Jak sobie radzić z emocjami? cz.1

Czym są emocje, jak sobie z nimi radzić? Jaki związek z nimi ma nasze ciało?

Emocje (zwane też uczuciami) są to procesy psychiczne, polegające na ustosunkowaniu się do przedmiotów, osób i zjawisk, stanowiące bezpośredni bodziec do działania lub myślenia. Dla większości osób trudność zdefiniowania czym jest emocja, wynika stąd, że przeważnie są one połączone z myśleniem lub działaniem i ciężko im je rozpatrywać bez tego kontekstu, jako coś zupełnie oddzielnego.

Energia.

Emocje są energią płynącą przez nasze ciało przez układ meridianowy. Zaburzenia w układzie energetycznym naszego ciała powodują, że źle się czujemy, a konsekwencją naszych uczuć jest to jak myślimy i jak działamy. Uczucia związane są z naszym ciałem i w nim je przeżywamy. Nie w głowie.

Emocje – myśli – działanie.

Większość ludzi myli emocje z myśleniem pod wpływem emocji i działaniem pod wpływem emocji. Są to jednak TRZY ODDZIELNE PROCESY.
Emocje wpływają na sposób w jaki myślimy i jaki działamy.

 

Emocje pełnią w naszym funkcję „systemu alarmowego” znajdującego się w ciele i dostarczają nam konkretnych wskazówek:

  • gniew czy agresja informują nas, że nasze granice psychiczne czy fizyczne zostały w jakiś sposób przekroczone,
  • lęk że coś nam zagraża,
  • smutek, że doświadczyliśmy jakiejś straty i powinniśmy się z czymś pożegnać,
  • żal wskazuje na brak zgody na to, co się wydarzyło i wiarę, że dana sytuacja mogła się potoczyć inaczej, że wręcz powinna była się inaczej potoczyć,
  • niepokój stawia nas w stan gotowości do działania, reagowania,
  • wstyd powoduje, że chronimy swoją intymność
  • bezsilność daje znam znać, że trzeba odpocząć, odpuścić sobie i poprosić o pomoc

Świadomie i nieświadomie.

Emocje, których doświadczamy, czyli nasze reakcje na bodźce pochodzące ze świata zewnętrznego, jak i z wewnętrznego świata naszych myśli – mogą przebiegać na poziomie świadomym, bądź możemy sobie w ogóle nie uświadamiać, że je przeżywamy i nie mieć z tym kontaktu. Będą one jednak mimo to rządziły naszym życiem. Będziemy myśleć i działać pod wpływem tych stłumionych, wypartych emocji i przyciągać do swojego życia sytuacje, których zadaniem będzie uświadomienie nam istnienia tego, co czujemy.

Uczucia a ciało.

Najczęściej takie stłumione, nieuświadomione emocje gromadzą się, jako zablokowana energia w naszym ciele i mogą w dłuższym czasie objawiać się różnego rodzaju schorzeniami czy dolegliwościami.

 

Dalsze rozważania o emocjach znajdziesz w kolejnym wpisie

emocje, smutek, złość, bezsilność, żal, wstyd

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *